Vytautas Giedraitis

Posted

Ūkininkas Vytautas Giedraitis nuo 2000 metų užsiima mėsos ir mėsos gaminių produkcija. Verslininkas yra baigęs Veterinarijos akademiją. Vie­nu me­tu vi­so­se ke­tu­rio­se ūkininko fer­mo­se au­ga dau­giau kaip 1,6 tūkst. kiau­lių. Gy­vu­liai še­ria­mi V. Gied­rai­čio ūky­je pa­ga­min­tais še­šių rū­šių kom­bi­nuo­tai­siais pa­ša­rais – nuo dvie­jų mė­ne­sių kas­dien jie už­au­ga be­veik po 900 g, to­dėl po pen­kių mė­ne­sių jau ve­ža­mi į sker­dyk­lą. Karš­tai ir šal­tai rū­ky­to­mis deš­ro­mis, šo­ni­ne, la­ši­niais, kum­pe­liais, švie­žia mė­sa ir įvai­riais vir­tais mė­sos ga­mi­niais prekiaujama mobiliuosiuose ūkininkų turgeliuose Kaune.

Kontaktai

Adresas        Jurbarkų k., LT-74006 Jurbarko r.
Telefonas      +370 698 07487