Irina Michailovska

Produktai:
Posted
Agur­kų rau­gi­ni­mu po­nia Iri­na už­si­i­ma jau 20 me­tų. Iš pra­džių da­rė kon­ser­vus tik sau. Vė­liau, kai jos pro­duk­tus pa­mė­go vis dau­giau žmo­nių, sa­vo pro­duk­ci­ją pra­dė­jo re­a­li­zuo­ti tur­gu­je. Mo­liū­gi­nių šei­mos na­riai noks­ta lauke 30 arų plo­te. Ūkininkė dar­žo­ves kon­ser­vuo­ja tik iš sa­vo dar­žo, ja­me ne­nau­do­ja jo­kių che­mi­ka­lų. 

Kontaktai

Adresas    Pagirių seniūnija, Papiškės, Vilniaus r.
Telefonas  +370 604 08597